Ai fermă de animale? Vezi cum poți obține fonduri europene și ce poți face cu banii

Intervenția DR 20, dedicată crescătorilor de animale, va fi prima linie de finanțare disponibilă din acest exercițiu financiar, prin care fermierii vor putea accesa fonduri europene. Depunerea proiectelor urmează să înceapă în luna octombrie, fiind vizați atât fermierii care vor doar să achiziționeze utilaje, cât și cei care își doresc investiții mai complexe.

În emisiunea ”Agricultura la Raport”, consultantul Gabriela Fekete a explicat toate detaliile legate de această linie de finanțare.

”Pentru această măsură, fermierii pot accesa un ajutor financiar nerambursabil până în 2 milioane de euro, pentru modernizarea/extinderea fermelor de creștere a animalelor, precum și pentru investiții în procesarea produselor agricole primare la nivelul fermei. Cam 70% trebuie să fie procesat din producția proprie, deci nu este o măsură pentru procesarea materiilor prime achiziționate de la alți fermieri.

Ajutorul nerambursabil va fi de 65% din valoarea eligibilă a investiției. N-o să mai fie discrepanță între cooperative și alte persoane, o să fie 65% la toată lumea. Bugetul total este de 224 milioane euro, deci un număr estimat de minim 112 ferme vor fi finanțate.

În cadrul acestei scheme sunt eligibile fermele zootehnice care au o dimensiune mai mare de 12.000 SO. Eu zic că fermele mijlocii sau mari o să se încadreze la această măsură. Trebuie să avem în vedere faptul că majoritatea SO-urilor trebuie să provină de la animale.

Pe această măsură sunt eligibile formele asociative, PFA-urile, II-urile, SRL-urile, dar să aibă terenurile și animalele declarate la APIA în anul curent al depunerii proiectului. Dacă vrem să achiziționăm și utilaje agricole, dar vrem să investim și în adăposturi de animale, minim 51% din valoarea investiției trebuie să fie în adăposturi, deci investiția de bază în adăposturi”, a explicat consultantul Gabriela Fekete pentru AGRO TV.

- Publicitate -

În ceea ce privește investițiile eligibile prin intervenția DR 20, acestea sunt următoarele:

 • Investiții corporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
  • Dotarea cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă și utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
  • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
  • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
  • Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
  • Investiții necesare reproducției (ex. stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
  • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
  • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (de exemplu: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, etc);
  • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.
 • Investiții necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
  • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
  • Marketingul produselor obținute, etc.
 • Alte cheltuieli eligibile:
  • Achiziționarea de sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a animalelor şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia zootehnică, sisteme de iluminat perimetral şi/sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei zootehnice, stație meteo, cabină pază;
  • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
  • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.
  • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.
  • Cheltuielile generate ca urmare a impunerii de noi cerințe ale UE, fermierilor, în vederea conformării respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație în acord cu art. 73 (5) al regulamentului (UE) 2115/2021.
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.

Intervenția DR 20 va fi împărțită în 5 componente, în funcție de speciile de animale eligibile. Pentru a afla mai multe detalii în ceea ce privește criteriile de selecție conform cărora vor fi punctate proiectele pentru fiecare componentă, citiți acest articol (click).

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole