26 ianuarie 2022 - 12:26

Agricultura ecologică devine obligatorie. Măsuri luate la nivelul UE

Agricultura ecologică este viitorul! Un sfert din terenurile agricole ale Uniunii Europene vor trebui cultivate în regim ecologic până în anul 2030, au decis miniștrii agriculturii din UE la ultimul lor consiliu. Decizia ar urma să fie obligatorie pentru fiecare țară, amintind că la ora actuală media europeană în acest domeniu este de numai 8,5%.

Este vorba despre este o abordare cuprinzătoare, spune comisarul pentru agricultură Janusz Wojciechowski, care susține că, de asemenea, trebuie promovate și alimentele ecologice, să fie dezvoltată industria de prelucrare a alimentelor ecologice și să fie extinse piețele.

Acum patru luni, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune pentru a stimula agricultura ecologică în Uniune. De acum înainte, fiecare guvern va trebui să își adapteze planul strategic național, adică modul în care intenționează să aloce fonduri pentru politica agricolă comună. Reforma PAC, aprobată recent de cei douăzeci și șapte, prevede un sistem de așa numite eco-scheme, adică bonusuri care recompensează fermierii care îndeplinesc criteriile de mediu definite la nivel de stat.

Planul propune, de asemenea, consolidarea fondurilor de dezvoltare rurală ale PAC în favoarea culturilor ecologice, precum și mecanisme de asistență tehnică pentru fermieri. Acesta intenționează să promoveze în mod activ comercializarea produselor ecologice, identificate printr-un logo al Uniunii Europene, prin consolidarea prezenței acestora în cantine și integrarea acestora pe piețele publice.