20 octombrie 2021 - 23:02

AFIR: Ghidul de prevenire a neregulilor. Vezi ce prevede!

stop_frantaAgenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a dat publicității la sfârșitul anului trecut un ghid al neregulilor care pot apărea în proiectele celor care vor să acceseze fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Acesta cuprinde și o serie de exemple de proiecte în care apar condiții artificial, precum și

Potrivit documentului “există o serie de indicatori (fizici, juridici, contabili) ai condițiilor create artificial care sunt luaţi în considerare însă, fiecare indicator, luat în parte, nu reprezintă neapărat o neregulă, motiv pentru care, în constatarea condiţiilor artificiale, este necesară identificarea interconectării anumitor elemente aparent independente. Nu de puţine ori, în perioada de implementare a proiectelor, elementele identificate nu pot conduce la o concluzie clară privind crearea în mod artificial a condiţiilor necesare obţinerii ajutorului financiar nerambursabil, ci reprezintă doar indicii ce trebuie urmărite ulterior”.

În aceste cazuri, beneficiarii respectivi vor fi evaluaţi în perioada ex-post, când activitatea acestora poate deveni relevantă pentru a clarifica și a stabili intenţia de a crea condiții de eligibilitate sau de selecție în mod artificial. În acea perioadă se pot strânge mai multe dovezi care pot conduce la concluzia că beneficiarii respectivi au creat condiţii artificiale. Acesta este motivul pentru care multe proiecte sunt revocate/ încetate la finalul sau după perioada de implementare. Tot atunci se poate constata dacă declaraţiile din Cererea de Finanţare corespund realităţii

CONDIŢIILE ARTIFICIALE au fost definite  ca fiind acele condiţii de eligibilitate sau selecţie create în mod voluntar de către solicitanţi:

-neeligibili cu scopul de a crea aparenţa unor solicitanţi eligibili şi/sau cu scopul de a-şi spori punctajul obținut în cadrul criteriilor de selecție şi/sau cu scopul de a obține avantaje financiare mai mari decât cele cuvenite – dincolo de plafonul ajutorului financiar impus în cadrul măsurilor de sprijin pentru categoria de solicitanţi din care face parte în fapt solicitantul şi/sau cu scopul de a evita restricţiile impuse cu privire la numărul maxim de proiecte ce pot fi implementate de către un singur beneficiar în acelaşi timp şi în cadrul aceleiaşi măsuri de sprijin şi/sau cu scopul de a-şi spori intensitatea sprijinului financiar nerambursabil.

În aceste cazuri, pentru atingerea scopurilor nelegale, solicitantul (care poate fi o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice) creează aparenţa unuia eligibil prin prezentarea unor informaţii (ex: în Cererea de Finanţare) care descriu un proiect independent şi care, aparent, respectă condiţiile de obţinere a finanţării nerambursabile.

Un proiect este afectat de acest tip de neregulă atunci când sunt identificate suficiente probe care împreună concură la demonstrarea faptului că:

nu este un proiect de sine stătător, urmărind îndeplinirea intereselor unei terţe persoane sau grup de persoane fizice sau juridice;

este coordonat de către o altă persoană decât cea în numele căreia se semnează contractul de finanţare, în general una neeligibilă pentru accesarea finanţării în cadrul măsurii de sprijin respective pentru motive ca: neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate, neobținerea unui punctaj care să-i asigure în mod rezonabil selectarea spre contractare, faptul că are deja un proiect în implementare sau se află în intervalul de timp de 3 ani fiscali de la obţinerea unui sprijin financiar ce se supune regulii de minimis etc.;

existenţa pe piaţă a operatorului economic beneficiar al finanţării nerambursabile este condiţionată de existenţa şi de nevoile unui alt operator economic (ex: un beneficiar prestează servicii exclusiv sau într-o proporţie covârşitoare către un anumit operator economic). În aceste situaţii se identifică, în general, şi alte legături dintre cei doi operatori

economici (ex: beneficiarul primeşte fonduri necesare implementării proiectului de la cel către care va presta servicii ulterior, legături între structurile acţionariatelor sau personalului din conducere etc.); aderarea la o cooperativă sau la o altă formă de asociere nu aduce niciun beneficiu acestuia, fiind făcută formal, cu scopul de a obţine punctaj suplimentar în cadrul criteriilor de selecţie;

Propunerea spre finanţare a unor obiective sau activităţi (ex: productive, meşteşugăreşti, culturale, sociale etc.) s-a făcut doar fictiv, cu scopul de a obţine punctaj suplimentar în cadrul criteriilor de selecţie, obiectivele sau activităţile respective nefiind utilizate sau îndeplinite în fapt.

Întreg documentul îl găsiți aici