AFIR: Ghid de prevenire a neregulilor, PNDR 2014-2020

33

Ghidul de Prevenire a Neregulilor privind crearea de condiții artificiale în accesarea fondurilor acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) este un material de informare a solicitanţilor şi a beneficiarilor fondurilor europene nerambursabile acordate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întreprinderea măsurilor și acțiunilor necesare în vederea prevenirii neregulilor în gestionarea fondurilor europene.

Acest Ghid nu contravine actelor normative naţionale şi europene în vigoare. Prevederile prezentului ghid se completează cu legislația naţională şi comunitară specifică în vigoare, care prevalează prevederilor prezentului Ghid. Ghidul poate suferi rectificări ca urmare a actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina oficială de internet a Agenției.

Există o serie de indicatori (fizici, juridici, contabili) ai condițiilor create artificial care sunt luaţi în considerare însă, fiecare indicator, luat în parte, nu reprezintă neapărat o neregulă, motiv pentru care, în constatarea condiţiilor artificiale, este necesară identificarea interconectării anumitor elemente aparent independente. Nu de puţine ori, în perioada de implementare a proiectelor, elementele identificate nu pot conduce la o concluzie clară privind crearea în mod artificial a condiţiilor necesare obţinerii ajutorului financiar nerambursabil, ci reprezintă doar indicii ce trebuie urmărite ulterior.

În aceste cazuri, beneficiarii respectivi vor fi evaluaţi în perioada ex-post, când activitatea acestora poate deveni relevantă pentru a clarifica și a stabili intenţia de a crea condiții de eligibilitate sau de selecție în mod artificial. În acea perioadă se pot strânge mai multe dovezi care pot conduce la concluzia că beneficiarii respectivi au creat condiţii artificiale.

Acesta este motivul pentru care multe proiecte sunt revocate/ încetate la finalul sau după perioada de implementare. Tot atunci se poate constata dacă declaraţiile din Cererea de Finanţare corespund realităţii.  (www.afir.info)

 

Citește și

Cmentariile sunt închise