28 octombrie 2021 - 06:56

AFIR a inițiat o serie de dezbateri cu partenerii sociali privind reanalizarea indicatorilor menționați în Ghidul de Prevenire a Neregulilor

Andras_SZAKAL_DG.AFIRAgenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunţat printr-un comunicat de presă că a inițiat în cursul săptămânii trecute o serie de consultări ample pe tema condițiilor artificiale, precum și a procedurilor interne de lucru ale AFIR.

Primele consultări au avut loc în data de 10 și 11 februarie, la sediul Agenției, unde au fost invitați parteneri publici implicați în accesarea și implementarea fondurilor europene nerambursabile destinate agriculturii și dezvoltării mediului rural. Astfel, la discuții au participat reprezentanții societăților de consultanță și reprezentanți ai patronatelor/ asociațiilor de profil din Romania (ACRAFE, AMCOR, LAPAR și PRO AGRO). Dezbaterile vor continua și săptămâna aceasta cu alți parteneri.

Scopul consultărilor îl reprezintă identificarea corectă a indicatorilor de condiții artificiale, precum și a posibilităților de relaxare sau chiar eliminare a unor indicatori care pot fi considerați irelevanți sau cu relevanță scăzută (relații sociale – grade de rudenie, aceleași societăți de consultanță, inexistența unui gard între două exploatații alăturate etc.).

„Am inițiat și susțin aceste întâlniri pentru a identifica soluții concrete care pot fi aplicate pentru a simplifica accesarea fondurilor nerambursabile pentru agricultură și dezvoltare rurală și, mai mult, pentru a elimina acele condiții sau prevederi care nu sunt relevante sau care duc la birocratizare excesivă a sistemului. Trebuie să acționăm rapid pentru a evita descurajarea fermierilor în a accesa fondurile europene sau să ajungem să punem în pericol investiții viabile dezvoltate în mediul rural de către fermieri sau antreprenori. Nu ne vom opri doar la discuții, ci vom analiza foarte atent toate propunerile și le vom prelua în procedurile de lucru ale AFIR, după aprobarea și agrearea acestora de către toți factorii implicați”, a declarat Andras Szakal, director general al AFIR.

În cadrul întâlnirilor realizate până acum, s-au desprins o serie de propuneri ce vor intra în etapa de analiză, de identificare a modalității de preluare în procedurile de lucru ale AFIR și, ulterior, de aprobare de către forurile superioare și în acord cu instituțiile publice naționale și europene implicate în procesul de verificare și control al fondurilor europene acordate prin PNDR. Astfel, reprezentanții asociațiilor și societăților de consultanță au înaintat propunerea de a stabili un set special de indicatori care să se analizeze la momentul depunerii și evaluarii Cererii de Finanțare, astfel încât să se depisteze existența condițiilor artificiale înainte de momentul demarării implementării proiectului.

De asemenea, a reieșit necesitatea unei întâlniri cu reprezentații Comisiei Europene pentru clarificarea și stabilirea unor indicatori clari, care să fie instrumentați și aplicați în mod unitar de către beneficiari, AFIR și instituțiile sau organismele de control de la nivel european si național. În acest sens, este de dorit o clasificare clară a indicatorilor care semnalează cazuri potențiale de condiții artificiale în două categorii distincte: indicatori cu relevanță mică/ medie și indicatori cu relevanță ridicată. Ulterior stabilirii indicatorilor și încadrării acestora, se pot concepe prevederi procedurale prin care să se stabilească faptul că nu poate exista suspiciunea de creare de condiții artificiale în absența a cel puțin unui indicator din ce-a de-a doua categorie – relevanță ridicată.

În urma consultărilor cu partenerii sociali, AFIR va publica pe pagina oficială de internet www.afir.info varianta revizuită a Ghidului de nereguli, document ce va oferi un sprijin concret atât beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile, cât și celor interesați să obțină corect și legal finanțare pentru proiecte de dezvoltare rurală.

Comments are closed.