ADS lansează programul de concesionare de terenuri agricole pentru tineri fermieri

Agenția Domeniilor Statului (ADS) anunță lansarea programului de concesionare de terenuri agricole Tineri Fermieri 2023.

Programul este destinat persoanelor de până în 40 de ani, cu studii de specialitate în agronomie, care pot concesiona până la 50 de hectare de teren agricol aflat în proprietatea statului, prin administrarea ADS.

Potrivit unui comunicat al instituției, atestarea studiilor de specialitate se face pe baza diplomei universitare sau a diplomelor de absolvire a studiilor liceale, post-liceale sau a școlilor profesionale de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, emise de unități de învățămnt acredidat.

Perioada de depunere a cererilor pentru sesiunea nr. 03C din cadrul programului Tineri Fermieri este 15.05.2023-26.05.2023, se mai arată în comunicatul ADS remis redacției AgroTV.

Suprafața totală destinată concesionării către tineri fermieri în această sesiune însumează 916,37 de hectare de teren agricol și 128,43 de hectare de teren neagricol. Lista cu suprafețele oferite spre concesionare/arendare, localitățile și societățile comerciale pe raza cărora sunt amplasate terenurile poate fi consultată aici.

Durata concesiunii este de 20 de ani.

Reprezentanții ADS precizează că nivelul minim al redevenței pentru terenuri agricole este distinctă pentru fiecare suprafață în parte, în funcție de categoria de folosință și de coeficienții de majorare ai redevenței minime, conform factorilor favorizanți ai exploatației.

Nivelul redevenței pentru terenuri neagricole, respectiv: vegetație forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă și ape-bălți este de 100 kg grâu SR EN 15587:2019/ha/an și SR 13548:2013/ha/an. Nivelul redevenței pentru terenuri neagricole aferente curților construcții este variabil, fiind calculate diferențiat pe unități administrative și tipuri de unități administrative.

Solicitanții de terenuri agricole prin programul pentru tineri fermieri trebuie să depună la sediul ADS sau să transmită prin poșta electronica următoarele documente:

  1. a) cerere de principiu care conține numele, prenumele, data nașterii, studiile, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat, suprafața solicitată (Anexa nr. 1a la Procedură);
  2. b) cartea de identitate a solicitantului – în copie;
  3. c) diplomele de studii de profil (conform condițiilor de eligibilitate) – în copie;
  4. d) declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu a avut contracte încheiate cu ADS, în calitate de persoană fizică, și reziliate din culpa sa și/sau nu a înregistrat restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS (Anexa nr. 4 la Procedură) – în original..

Potrivit comunicatului ADS, la procedura de contractare poate participa orice persoană fizică română care să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute de art. 4 ali (1) lit. c1) din Legea nr. 268/2001. Persoanele fizice care au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare sau a contractului de cocesiune/arendă la ședințele de negociere sau licitație organizate de ADS nu vor fi acceptate la licitația pentru concesionarea terenurilor cu destinație agricolă din administrarea ADS.

La depunerea documentelor, fiecărui solicitant i se va atribui un cod unic de înregistrare, urmând ca viitoarele notificări să fie făcute utilizând aceste coduri.

Lista cu solicitanții eligibili va fi publicată pe site-ul ADS în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii termenului de depunere a cererilor.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole