ACORDAREA PLATILOR IN AVANS PENTRU ANUL 2018 ESTE IN PLINA DESFASURARE

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 17.10.2018, au fost plătiți 191.799 fermieri, în cadrul campaniei de plăți în avans pentru anul 2018, suma autorizată la plată fiind în valoare de 51.180.962,95 euro.

Reamintim că APIA a demarat acordarea plăților în avans în data de 16 octombrie 2018, cu prioritate pentru fermierii care dețin suprafețe cuprinse între 1 și 10 ha, urmând ca din data de 25 octombrie a.c. să intre în a doua etapă de plată fermierii care au suprafețe mai mari de 10 ha de teren agricol.

Menționăm că între 16 octombrie și 30 noiembrie se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Plafoanele alocate României pentru anul de cerere 2018 și cuantumurile per hectar ale plăților directe se regăsesc în tabelul din Anexă.

 

ANEXĂ

Denumire scheme APIAPlafon

Campania 2018

(euro)

Cuantum

Campania 2018*

(euro/ha)

Cuantum

avans 2018

(euro/ha)

Schema de plată unică pe suprafață (SAPS)989.564.000 102,569771,7987
Plată redistributivă99.436.000primul interval:1-5 ha inclusiv – 5,0000

al doilea interval: peste 5 și până la

30 ha inclusiv) – 50,3626

interval 1 –  3,5

interval 2 – 35,2538

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu561.846.00058,236140,7652
Plata pentru tinerii fermieri18.728.00025,840518,0883

 

 

 • Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020

 

 • P1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha  
 • P2 – Practici agricole tradiţionale:
 • P2.1 – Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha  
 • P2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe =  21 €/ha
 • P3 – Pajişti importante pentru păsări:
 • P3.1 Crex crex:
 • P3.1.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha  
 • P3.1.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 €/ha  
 • P3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus:
 • P3.2.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus = 159 €/ha  
 • P3.2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco  vespertinus = 80 €/ha  
 • P4 – Culturi verzi = 128 €/ha  
 • P5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice = 125 €/ha  
 • P6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.):
 • P 6.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) = 410 €/ha  
 • P 6.2 –  Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) = 331 €/ha  
 • P7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) = 250 €/ha  
 • P9 – terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
 • sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mica =  200 €/ha
 • sub-pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică  
 • varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) =  269 €/ha
 • varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) =  190 €/ha
 • P10 – Refugii pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole  = 92 €/ha  
 • P11 – Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)
 • sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)
 • varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști = 255 €/ha  
 • varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil = 100 €/ha  
 • sub-pachetul 11.2 pajisti importante pentru dropie (Otis tarda)
 • varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 269 €/ha  
 • varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 190 €/ha  
 • varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 169 €/ha  
 • Măsura 11 Agricultură ecologică  PNDR 2014-2020
 • Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
 • P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică = 293 €/ha  
 • P2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha  
 • P3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha  
 • P4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha  
 • P5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 €/ha  
 • P6 – Pajişti permanente
 • Sub-pachetul 6.1 = 143 €/ha  
 • Sub-pachetul 6.2 =  39 €/ha
 • Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
 • P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică = 218 €/ha  
 • P2 – Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha  
 • P3 – Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha  
 • P4 – Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha  
 • P5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha  
 • P6 – Pajişti permanente
 • Sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha  
 • Sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha  

 

 •  Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020

 

 • M13.1 – plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha
 • M13.2 – plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 €/ha
 • M13.3 – plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice – 75 €/ha

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

– 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru platele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);

– 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).