Achim Irimescu a participat la reuniunea Consiliului miniștrilor pentru Agricultură și Pescuit

15

achim-irimescu

În 15 iulie 2013, o delegaţie a României condusă de secretarul de stat MADR Achim Irimescu a participat la reuniunea Consiliului miniştrilor pentru Agricultură şi Pescuit, care s-a desfăşurat la Bruxelles.

Principalul punct pe ordinea de zi l-a constituit ajungerea la un acord privind abordarea generală referitoare la Propunerea de Regulament privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM), pentru viitorul exerciţiu financiar, 2014-2020.

România a susţinut încă de la lansarea propunerii importanţa existenţei unei politici piscicole comunitare consistente, cu o finanţare corespunzătoare, dar nu a putut accepta un set de criterii de alocare a fondurilor care conduc la o scădere substanţială a anvelopei financiare destinată României, în raport cu actualul exerciţiu financiar.

România a solicitat includerea în textul de compromis, a criteriului referitor la suprafaţa de amenajări cu acvacultură de apă dulce, precum şi aplicarea unei ponderi mari privind pescuitul costier, având în vedere importanţa socială a acestuia şi, prin urmare, necesitatea unei finanţări corespunzătoare.

De asemenea, reprezentanții MADR au respins criteriul privind producţia în acvacultură având în vedere că ne aflăm la primul program de acest tip şi rezultatul final al nivelului producţiei va fi atins abia după 2015. Totodată, a fost respins şi criteriul privind absorbţia fondurilor, întrucât în prezent acesta se ridică la 25%, însă gradul de contractare este de aproximativ 70 %, ceea ce creează premizele ca până la finele lui 2015 plăţile să se efectueze integral.

În ceea ce priveşte resursele bugetare alocate din FEPAM, România a susţinut menţinerea alocării totale anterioare pentru dezvoltarea durabilă a pescăriilor, a acvaculturii şi a zonelor de pescuit, considerând inacceptabilă suplimentarea alocărilor pentru sprijinul de stocare şi regiunile ultraperiferice în detrimentul acesteia.

Propunerea de Regulament a fost supusă votului în plen, aceasta fiind adoptată cu majoritate calificată. România şi Bulgaria au votat împotriva abordării generale a propunerii FEPAM.

Citește și

Cmentariile sunt închise