A intrat în vigoare Legea Zilierilor. Vezi ce prevede!

33

ciobanddÎncepând de azi, 17 iunie, au intrat în vigoare modificările și completările la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri aduse de Legea nr. 18/2014 modificată și completată de O.U.G. nr. 36/2014.

Acestea prevăd că:

a) zilier — persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații;

b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar — persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional;

c) activități cu caracter ocazional — activitățile care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

Pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.

Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția:

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spații verzi și grădini zoologice;

b) unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l) — n);

c) institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Șișești’, precum și al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) și b).’

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată (art. 11, alin. (1):

 • agricultură, vânătoare și servicii anexe, cu excepția crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradițional și transhumanță — diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepția exploatări forestiere — diviziunea 02;
 • pescuit și acvacultură — diviziunea 03;
 • colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase — clasa 3821 și 3811;
 • recuperarea materialelor — grupa 383;
 • comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii — grupa 462;
 • activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor — grupa 823;
 • publicitate — grupa 731;
 • activități de interpretare artistică — spectacole — clasa 9001, activități suport pentru interpretarea artistică — spectacole — clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole — clasa 9004;
 • activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste — clasa 7220 (săpături arheologice);
 • activități desfășurate în sere, spații verzi, parcuri și grădini zoologice — cod 0141,

l) hoteluri și alte facilități de cazare — diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului și Sportului direct sau prin unitățile din subordinea acestuia);

m) activități ale bazelor sportive — diviziunea 9311;

n) activități ale cluburilor sportive — diviziunea 9312.

Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute mai sus.

Citește și

Cmentariile sunt închise