13 mai 2021 - 11:29

A fost publicată varianta finală a Anexei II, privind zonarea pomiculturii

livada_merePe site-ul MADR au fost fost publicate astăzi variantele finale ale Anexei II, care cuprind zonarea pomiculturii, metodologia studiului și valorile pentru costurile standard și contribuția în natură, aplicabile pe submăsura 4.1a.

Tot azi, la ICDP Pitești Mărăcineni loc un seminar cu tema ”Finalizarea studiilor privind costurile standard și zonarea speciilor pomicole în scopul fundamentarii ghidurilor pentru măsurile din Subprogramul tematic pomicol-PNDR 2014 – 2020”

Conform documentului, Anexa II STP se aplică astfel:

–    pentru sub-măsurile 4.2a, 6.1, 6.3 și 9a sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate potențată >/= 2,40.
–    pentru sub-măsura 16.4a: sunt eligibile pentru sprijin proiectele parteneriatelor în care fermierii și formele asociative își desfășoară activitatea în localități cu nota de favorabilitate potențată >/=2,40;
–    pentru sub-măsura 4.1a:
a) sunt eligibile proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate naturală >=2,40;
b) proiectele implementate în UAT-urile cu nota de favorabilitate naturală <2.40, dar care au nota de favorabilitate potențată >=2.40 sunt eligibile dacă prin proiect se prevede și sistem de irigații pentru toată suprafața înființată, în reconversie. În acest caz proiectele care prevăd achiziții simple sunt eligibile doar dacă plantațiile pomicole deținute de beneficiar sunt irigate. Sistemele de irigații trebuie să fie funcționale și să fie conectate la o sursă de apă ce poate asigura debitul necesar suprafețelor pomicole menționate anterior.
c) pentru UAT-urile din prezenta anexă care au nota de favorabilitate potențată <2,40, pot fi eligibile amplasamente în cadrul UAT-ului dacă beneficiarul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni sau de o stațiune pomicolă, efectuat prin metodologia prezentului studiu, prin care demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată >=2.40, cu condiția respectării punctului (b) in cazul notei potențate. (Sursa: recolta.eu)