A fost montat ultimul transmiţător satelitar pe o acvilă ţipătoare mică

74

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

O echipă mixtă a Societăţii Ornitologice Române, a Asociaţiei Grupul Milvus şi a Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Sibiu a montat ultimul transmiţător pe o acvilă ţipătoare mică, în zona localităţii Berivoi din situl Natura 2000 Piemontul Făgăraş.

Pasărea capturată se află în al patrulea an de viaţă şi are greutatea de 1,515 kg. În decursul celor 4 ani ai proiectului LIFE „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România” au fost montate 18 transmiţătoare satelitare pe păsări capturate în cele trei situri Natura 2000 principale ale proiectului din centrul Transilvaniei. Aceste mici aparate speciale, dotate cu mici baterii solare şi tehnologie de ultimă generaţie, au furnizat specialiştilor date importante despre acvila ţipătoare mică, una dintre speciile de păsări răpitoare a cărei populaţie se află în declin la nivel global.

Pentru montarea ultimului transmiţător a fost nevoie de mai multe ieşiri în teren, în zone de la poalele Munţilor Făgăraş. Pasărea a fost capturată cu ajutorul unei plase speciale (ornitologice) care împiedică rănirea exemplarelor prinse.

O dată capturat exemplarul de acvilă, a fost montat micul aparat de numai 42 grame pe spatele păsării, ca un ghiozdan. Pasărea a primit şi inele de recunoaştere pe picioare, a fost măsurată, i s-a verificat starea de sănătate şi imediat după aceea a fost eliberată.

În baza datelor primite de la transmiţătoarele satelitare, specialiştii au elaborat măsurile de conservare pentru specie cuprinse în Ghidul de Management al Habitatului specific Acvilei Ţipătoare Mici şi Planul Naţional de Acţiune pentru Specie. Măsurile propuse în aceste documente pot fi folosite de administratorii şi custozii de situri Natura 2000 în care apare specia în elaborarea Planurilor de Management pentru aceste arii protejate. Pentru o protecţie eficientă a acvilei ţipătoare mici pe termen lung este important ca măsurile cuprinse în aceste documente să fie luate în considerare de politicile şi practicile de gestiune a terenurilor agricole şi silvice unde este prezentă acvila ţipătoare mică. (Sursa: AGERPRES)

Citește și

Cmentariile sunt închise