6 decembrie 2021 - 16:03

A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru submăsura 19.4-Funcţionare, animare

afir_siglaPotrivit informaţiilor Ministerului Agriculturii, a fost aprobat Ghidul de Implementare și manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Ordinul ministrului nr. 931 din 13.10.2016.

OBIECTIVUL submăsurii 19.4
  • Asigurarea costurilor de funcționare și a celor realizate cu activitățile de animare ale Grupurior de Acțiune Locală ( GAL)
BENEFICIARII:
  • Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de 100%
  • La nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcționare și de animare nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta unării) din costurile public totale efectuate pentru această Strategie;
  • În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile de funcționare și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o densitate redusă a populației și cu costuri de transport și logistice mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei;
  • în situația în care în cazul SDL au fost bugetate costuri de funcționare și animare mai mici de 20% / 25%, respectarea ponderii bugetate în cadrul Strategiei aprobate va fi obligatorie pe parcursul implementării acesteia.
  • Tipuri de sprijin
    • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,
    • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în cnformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013.