A fost adoptat Proiectul de Lege privind măsurile de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit

18

depozitÎn Plenul Parlamentului din11 iunie 2014 a fost adoptat Proiectul de Lege privind măsurile de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, promovat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmând să fie transmis spre promulgare.

Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a apreciat ca fiind necesară îmbunătățirea legislației cadru care reglementează licențierea depozitelor și regimul certificatelor de depozit, pentru a asigura, începând cu nouă recoltă a anului 2014, operaționalizarea și optimizarea procedurilor de licențiere, regimul utilizării certificatelor de depozit emise în contul recoltei depozitate, ca un mecanism alternativă de gestionare a riscurilor economice datorate tranzacționării directe de semințe de consum imediat după recoltare, în condițiile cele mai nefavorabile de preț de vânzare.

Noul proiect de lege va introduce următoarele măsuri:

1. Reglementarea strictă a procedurii de acordare a licenței de depozit, pe baza unui audit extern independent, desfășurat de entități mandatate în acest scop de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

2. Desemnarea unui Administrator, pe bază de criterii și norme procedurale de selecție, obiective și nediscriminatorii, cu atribuții și obligații în organizarea și gestionarea regimului de evidență al certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit;

Entitățile mandatate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Administratorul, verifică periodic modul în care se respectă condițiile/ obligațiile care au dus la acordarea licenței de depozit și regimul certificatelor de depozit și monitorizează stocurile de semințe de consum pentru care s-au emis certificate de depozit și pe seama cărora s-au acordatcredite;

3. Reglementarea caracterului certificatelor de depozit și a modului de utilizare a acestora, prin includerea certificatelor electronice de depozit;

4. Extinderea gamei de riscuri asigurabile, în cazul polițelor de asigurare încheiate cu ocazia emiterii certificatelor de depozit;

5. Reglementarea situațiilor în caz de deteriorare, furt sau pierdere a registrelor și /sau a certificatelor de depozit;

6. Reglementarea situațiilor privind inexistența sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatele de depozit;

7. Stipularea expresă a termenelor și modalităților de soluționare a despăgubirilor solicitate pentru certificatele de depozit devenite indisponibile;

8. Organizarea și funcționarea Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit pentru semințe de consum, în ceea ce privește procedurile de acordare, suspendare, și/ sau anulare a licenței de depozit și de soluționare a contestațiilor la aceste decizii;

9. Instituirea schemei de garantare a finanțărilor acordate de instituțiile finanțatoare pe baza certificatelor de depozit, care se administrează de fonduri de garantare.

Schema de garantare a finanțărilor asigură accesul fermierilor la finanțări acordate de bănci/ instituții financiare nebancare, pe baza certificatelor de depozit emise în contul recoltei depozitate;

10. Instituirea Fondului de compensare a certificatelor de depozit, la dispoziția deținătorilor legali ai acestor certificate, ca persoană juridică de drept privat organizată în condițiile legii, în baza actului constitutiv aprobat în prealabil de ministerul de resort, cu finanțare din surse proprii.

Fondul reprezintă un mecanism de compensare a deținătorilor de certificate de depozit în situația indisponibilității stocurilor de semințe de consum pentru care au fost emise aceste certificate.

Citește și

Cmentariile sunt închise