A apărut varianta consultativă a Ghidului pentru Submăsura 6.3- Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

38

ferma_porciPe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicată varianta consultativă a Ghidului pentru submăsura 6.3- Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. 

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop:

 • îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;
 • creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Submăsura 6.3 este de  72.848.330 Euro , din care 21.854.499 Euro pentru zona montană.

Procentele de contribuție publică sunt:

-pentru toate regiunile (fără Regiunea Bucureşti-Ilfov):

 • 15% – contribuţia Guvernului României;
 • 85% – contribuţia Uniunii Europene.

-pentru Regiunea București-Ilfov:

 • 25% – contribuţia Guvernului României;
 • 75% – contribuţia Uniunii Europene.

Costurile eligibile în cadrul acestei submăsuri sunt costurile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, indiferent de natura acestora, sub rezerva condiţiilor privind costurile neeligibile

Costurile neeligibile sunt:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuielile efectuate înainte de semnarea Deciziei de Finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării proiectelor care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor art. 60 (2) din Regulamentul (UE) nr 1305/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport pentru uzul personal şi pentru transportul persoanelor;
 • cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • dobânzile debitoare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite, cu excepţia achiziționării de terenuri în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în Planul de afaceri (terenurile achizitionate in limita a 10% trebuie sa fie scoase din indiviziune);
 • achiziţionarea de terenuri construite (nu este eligibilă achiziţia de clădiri în cadrul achiziţiei de teren);
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 • achiziţionarea de stupi pentru înlocuirea stupilor uzaţi care depăşesc 30% din totalul stupilor deţinuţi de solicitant în anul „0”;

cheltuielile eligibile prin Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol (PNS), cu modificările şi completările ulterioare, precum: reconversia / restructurarea culturilor de viță de vie nobilă pentru vin, plată la hectar (ha), asigurarea recoltei, cumpărarea sau închirierea echipamentelor noi (inclusiv tehnica software) pentru producerea vinului, investiţii în modernizarea infrastructurii existente de vânzare și prezentare (vinoteci, săli de prezentare) și marketingul produselor viti-vinicole, respectiv promovarea pe piețe terțe și informare pe piața internă) şi orice alte investiţii derulate prin PNS.

Mai multe informaţii aici.

Citește și

Cmentariile sunt închise