32.000 de certificate verzi tranzacționate în prima sesiune din aprilie

8

Numărul certificatelor verzi tranzacţionate în prima sesiune din aprilie 2012 pe Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi s-a ridicat la 32.000 unităţi, potrivit datelor operatorului pieţei de energie OPCOM.
În prima sesiune din aprilie, au fost lansate şase oferte de cumpărare şi 25 de vânzare. Preţul de închidere a fost de 248,30 lei/certificat. Până în prezent, pe PCCV au fost tranzacţionate 316.381 certificate verzi.
Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produs din surse regenerabile de energie.

Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.
Cota anuală obligatorie pentru 2012 este de 8,3% din energia electrică furnizată de fiecare furnizor consumatorilor finali. Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2015 şi 2020 este de 35% şi, respectiv, 38%. Sursa: capital.ro

Citește și

Cmentariile sunt închise