31 august – Termenul limită pentru vizarea carnetului de rentier agricol

15

Termenul limită pentru vizarea carnerenta_viagera_buntelor de rentier agricol pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, este data de 31 august 2015, dată până la care rentierii se pot adresa centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/ curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente:
– carnetul de rentier agricol în original;
– contractual(le) de arendare;
– actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui;
– document coordonate bancare (opțional/recomandat);
– decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I si II (dacă decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), în original și în copie. (Integral pe gazetadeagricultura.info)

Citește și

Cmentariile sunt închise