30 august este ultima zi de depunere a cererilor pentru crescătorii de porci

12

porcihhhAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că, în perioada 12 – 30 august 2013, inclusiv, se depun cererile de plată pentru Măsura 215 – pachet a) – plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine. Pot fi depuse cereri de plată doar de către beneficiarii Măsurii 215 – pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile OMADR nr. 149/2012. 

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.
Cererea de plată poate fi completată atât pe hârtie, cât şi la calculator, în format electronic, însă şi în acest caz, forma finală trebuie tipărită la imprimantă şi depusă la Centrul Judeţean APIA.
Cei de la APIA spun că eventualele greşeli care se fac la completare, se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.
„Dovada depunerii cererii de plată o reprezintă bonul de mână care conține următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data și ora înregistrării, numele lizibil și semnătura funcţionarului APIA care a primit cererea”, se mai scrie în document.
Conform specialiştilor APIA, cererile de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de copie CUI / CIF, după caz; copie buletin/carte de identitate a titularului/administratorului/reprezentantului legal/ împuternicituluicopie autorizaţie sanitar-veterinară/copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz sau copii autorizaţii sanitar-veterinare/copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSAcopia schiţei adăpostului/adăposturilor pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă suprafaţa liberă de pardoseală a spaţiilor de cazare și suprafața utilă pe boxă/ compartiment pentru fiecare hală);programul de iluminat: vară/ iarnă (în funcţie de dată schimbării orei) care să conțină intervalul orar pe perioade, in functie de tehnologia de crestere si categoria de porcine, după caz; graficul de livrare estimat anualgraficul de populare estimat anualcopia declarației pe suprafață, dacă este cazulîmputernicire şi copii acte de  identificare împuternicit, dacă este cazuldocument coordonate bancarealte documente justificative, dacă este cazul.

Sursa: recolta.eu

Citește și

Cmentariile sunt închise