27 mai 2013 – termen limită pentru declararea veniturilor din activităţi agricole

ANAF a anunțat  contribuabilii că au obligaţia să depună formularulpusculitadd 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, pentru veniturile agricole realizate peste limitele neimpozabile prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Sunt obligate să depună formularul menţionat inclusiv persoanele care au beneficiat de forme de sprijin acordate de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile accesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, pentru suprafeţele de teren şi capetele de animale declarate, peste limitele neimpozabile, indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor obţinute.

Nu au obligaţia declarării veniturilor din activităţi agricole următoarele categorii de persoane:

– persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere, păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor proprii;

– contribuabilii care au arendat terenul cultivat;

– contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică în limitele neimpozabile prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal;

– contribuabilii care obţin venituri din exploatarea terenurilor şi a animalelor pe care le dobândesc după data de 25 mai 2013.

Termenul de depunere a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” pentru anul 2013 este până la data de 27 mai 2013 inclusiv iar termenele de plată a impozitului sunt: 50% până la 25 octombrie 2013 inclusiv, respectiv 50% până la 15 decembrie 2013 inclusiv.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual, respectiv organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

Formularul 221 poate fi procurat direct de la ghişeele unităţilor teritoriale sau prin descărcare de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro,  secţiunea Asistenţă contribuabili/Formulare şi programe utile/Toate formularele cu explicaţii.

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult