144 de milioane de euro, pentru investiţiile în ferme

30

tractor_martie2Potrivit noului PNDR 2014-2020, a fost stabilit un cuantum de 144 de milioane de euro, pentru investițiile în ferme. Astfel, fondurile disponibile din contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României pentru investiţiile în exploataţii agricole aferente sesiunii anuale din 2015 se ridică la 205,77 milioane de euro, cei mai mulţi bani – 144 milioane de euro – fiind alocaţi sectoarelor vegetal şi zootehnic, conform versiunii consultative a Ghidului Solicitantului aferent acestei submăsuri.

Subliniem faptul că, la acordarea fondurilor, prioritate vor avea formele asociative și, mai ales, acele asociații sau entități economice în cadrul cărora vor exista și secții de procesare, așadar, care vor activa în sistem integrat.

”Alocarea financiară se va face distinct în cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor pentru sectorul vegetal, respectiv 72,021 milioane euro, alte 72,021 milioane de euro pentru cel zootehnic, pentru zona montană – 41,15 milioane de euro, iar pentru ferma de familie – 20,57 milioane de euro. Încadrarea cererii de finanţare se va face pe cele două domenii de intervenţie (DI) 2A, respectiv 5D, proiectele din sectorul vegetal încadrându-se pe 2A, iar proiectele ce vizează sectorul zootehnic pe DI 5D (inclusiv proiectele încadrate pe zona montană sau ferma de familie)”, se arată în document.

Submăsura 4.1 ‘Investiţii în exploataţii agricole’ din noul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 se încadrează, conform Regulamentului European (CE)1305/2013, în măsura 4. Investiţii în active fizice – submăsura 4.1. şi contribuie la domeniile de intervenţie DI 2A ‘Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole şi DI 5D ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură’.

Ferma de familie este exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 8.000-250.000 SO ( valoare producţie standard). Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III inclusiv (conform OUG 43/2013, cu completările şi modificările ulterioare).

Zonă montană este definită conform delimitării ariilor cu constrângeri naturale. Potrivit ghidului consultativ, sprijinul acordat prin această sub-măsură va contribui la îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute; la restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale; respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă  a acestora în vederea creării  şi promovării lanţurilor alimentare integrate. (Sursa: fabricadelapte.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise