1000 tone de castraveți Farbio retrase de pe piață de Hortifruct

52

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizaţia de producători SC Hortifruct SRL a comunicat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)  intenţia de iniţiere a măsurii de retragere de pe piaţă a unei cantităţi de castraveţi Farbio în conformitate cu prevederile art. 103c alin. 2 lit. a, şi ale art. 103d alin. 4 lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007.

Potrivit dispoziţiilor art. 411, alin. (3) lit. a), lit. b) din OMADR nr. 694/2008 cu modificările şi completările ulterioare, cantităţile de produse retrase sunt distribuite gratuit următoarelor categorii de beneficiari:

– asociaţii sau fundaţii care furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială şi asigură masa beneficiarilor şi/sau derulează activităţi de preparare şi distribuire de hrană şi ajutoare alimentare;

– unităţi penitenciare, şcoli, instituţii publice de educaţie şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către instituţii/unităţi/centre publice de asistenţă socială, care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile pe care le achiziţionează în mod obişnuit din aceste produse.

SC Hortifruct SRL estimează a fi retrasă de pe piaţă o cantitate 1000 tone castraveţi din soiul Farbio.

Data estimată de începere a măsurii este 10 iulie 2013. Produsele vor fi însoţite de certificate de conformitate care atestă calitatea acestora.

În conformitate cu art. 411, alin. (5) din OMADR nr. 694/2008, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile publice sau private interesate vor notifica MADR/APIA intenţia primirii de produse retrase de pe piaţă.

Citește și

Cmentariile sunt închise