Agricultura e principala sursă de venit pentru gospodăriile din mediul rural

57

sursadevenitInstitutul Naţional de Statistică a publicat, vineri, informaţii privitoare la veniturile şi cheltuielile gospodăriilor populaţiei în ultimul trimestru al anului trecut, potrivit recolta.eu.

Potrivit documentul INS, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni, deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,3%).

În privinţa veniturilor, salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (48,9% din veniturile totale ale gospodăriilor în trimestrul I, 50,5% în trimestrul II, 51,1% în trimestrul III, respectiv 49,9% în trimestrul IV 2012). La formarea acestora au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (22,5%), veniturile din agricultură (3,6%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,3%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,5%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (18,4%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (16,6%).

Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă.

Astfel, în trimestrul IV 2012 veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 19,4% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 7,4% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor.

În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 63,6% din salarii, de 22,5% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 8,7% din total.

În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 40,8% din totalul veniturilor.

Cea mai mare parte a acestora (32,6% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând 8,2% din veniturile totale ale gospodăriilor din mediul rural.

O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (28,1%) şi celor din prestaţii sociale (22,4%). (Sursa: recolta.eu)

 

 

Citește și

Cmentariile sunt închise