Tiberiu Ștef (Agrom Ro): Agricultorii români nu sunt pregătiți pentru noul PNDR 2014-2020

tiberiustefpoza

Dr. ing. Tiberiu Ștef directorul Agrom Ro, Centru de instruire în agricultură din Sângeorgiu de Mureş,este unul dintre cei mai activi și mai consecvenți “specialiști” din domeniul agricol.

Directorul Agrom Ro a vorbit pe larg  într-un interviu acordat AGRO TV despre noua Politică Agricolă Comună și despre punctele cheie ale acesteia. El a precizat că, din păcate, până în acest moment, nu este cunoscută poziția României vizavi de noua Politică Agricolă Comună și că agricultorii nu sunt încă pregătiți pentru noul PNDR 2014-2020.

AGRO TV: 1. Cum va afecta noua PAC agricultura din România?

Tiberiu Ștef: Comisia Europeană a prezentat în 12 octombrie 2011 un proiect de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2013. Obiectivul PAC 2014-2020 este sporirea competitivităţii, a durabilităţii şi a stabilităţii agriculturii peste tot în Europa pentru a garanta cetăţenilor europeni o alimentaţie sănătoasă şi de calitate, pentru a proteja mediul şi pentru a dezvolta zonele rurale. Acordul dintre Comisia Europeană, Consiliul European al miniştrilor agriculturii UE și Parlamentul European din 26 iunie 2013 privind reforma PAC, a stabilit anul de referință pentru terenurile ce vor fi luate în considerare că fiind 2014

Statele membre care vor constata o mărire a suprafețelor eligibile în 2014 în raport cu 2013, vor putea să limiteze numărul plăților în 2015 la 135% sau 145% din numărul de hectare declarate.

Cele zece puncte-cheie ale reformei PAC 2014 – 2020 sunt:

1) O mai bună direcţionare a sprijinului pentru susţinerea veniturilor în vederea dinamizării creşterii şi ocupării forţei de muncă
2) Instrumente de gestionare a crizelor mai bine adaptate şi cu o capacitate de reacţie sporită pentru a face faţă noilor provocări economice
3) Plăti pentru a proteja productivitatea pe termen lung şi ecosistemele
4) Investiţii suplimentare pentru cercetare şi inovare
5) Un lanţ alimentar mai competitiv şi mai echilibrat
6) Încurajarea măsurilor de agromediu
7) Facilitarea instalării tinerilor fermieri
8) Stimularea ocupării forţei de muncă în mediul rural şi a antreprenorialului
9) O mai mare atenţie acordată zonelor fragile
10) O PAC mai simplă şi mai eficace

AGRO TV: Au fost consultați agricultorii înainte de conturarea noii PAC?

Tiberiu Ștef: Toţi cetăţenii UE au putut să-şi exprime punctul de vedere, pe site-ul CE privind noul PAC 2014-2020. Din România au fost transmise, pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doar 39 de propuneri din aproape 60.000 la nivel de UE, ceea ce este foarte puțin.
La ora asta nu ştim poziţia României privind orientările strategice în vederea negocierii cu UE. Încă se lucrează la minister…noi aflăm din presă!

AGRO TV: Credeți că agricultorii din România sunt suficient pregătiți, în acest moment pentru ceea ce va urma?

Tiberiu Ștef: Privind noul PNDR 2014-2020, după părerea mea,categoric NU!

Citește și

Comentariile sunt închise