Sibiu: Acțiuni de supraveghere și prevenire a rabiei în zona silvatică

126

vulpeRabia (turbarea) este o boală produsă de un virus care afectează sistemul nervos central (creierul și măduva spinării) atât la animale cât și la oameni. Apare foarte rar la animalele domestice vaccinate, dar poate fi contractată foarte ușor în cazul în care un animal domestic nevaccinat intră în contact cu un alt animal domestic, sau sălbatic bolnav și este mușcat de acesta.

În urma inventarierii efectivelor de animale sălbatice care viețuiesc pe teritoriul a 46 fonduri de vânătoare înregistrate în județul Sibiu, din care 6 sunt administrate de Direcția Silvică, 12 de A.J.V.P.S. și 28 fonduri private cu o suprafață totală de 5.217 km2, s-au estimat cca. 1.810 vulpi, 550 pisici sălbatice, 120 râși, 270 lupi și 390 urși, animale receptive și totodată vectori ai virusului prin mușcarea altor animale sau oameni, în situația când sunt bolnave de rabie.

Pentru protecția acestor specii de animale și în mod prioritar a vulpilor, în cursul acestui an sunt programate acțiuni stabilite în programul de prevenire și combatere a Rabiei în județul nostru, acțiuni coordonate de personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A Sibiu în colaborare cu A.J.V.P.S. Direcția Silvică Județeană, responsabilii Fondurilor de vânătoare private, Direcția de Sănătate Publică și proprietarii de animale, acțiuni care sunt direcționate prioritar, pe:

 • identificarea fondurilor de vânătoare, stabilirea și transmiterea la A.N.S.V.S.A a coordonatelor la fiecare fond de vânătoare, întocmirea hărților cu locurile de administrare a momelelor vaccinale;
 • catagrafia populației de carnasiere receptive (în special a efectivului de vulpi) din mediul silvatic;
 • identificarea și confirmarea cazurilor de rabie prin teste de laborator și depistarea originii bolii;
 • respectarea legilației în vigoare precum și a regulilor de recoltare, ambalare și transport al probelor pentru diagnosticul rabiei;
 • distribuie prin autoritățile locale a unor seturi cu afișe de atenționare și informare a populației județului nostru pentru a se cunoaște programul și zona de vacinare, precum și responsabilitățile ce îi revin în prevenirea și combaterea Rabiei;

Administrarea manuală a momelilor vaccinale se realizează de către personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu împreună cu reprezentanții fondurilor de vânătoare, prin amplasarea în perioada 5 — 15 octombrie a.c. de momeli vaccinale în zonele rabigene, la vizuină, sau alte locașuri populate cu animale receptive, în jurul localităților, a râurilor Olt, Târnava,Valea Hârdibaciului, Cibin, a lacurilor și a barajelor, fiind evitate distribuirea vaccinului pe teritorii locuite, în apă, pe drumuri publice sau în apropierea spațiilor locuite din cadrul zonelor vizate.

Tot în această perioadă, D.S.V.S.A. Sibiu distribuie prin autoritățile locale afișe de atenționare și informare pentru ca populația județului nostru să cunoască programul și zona de vacinare, și responsabilitățile ce îi revin în prevenirea și combaterea Rabiei.

În acest context, populația trebuie să cunoască următoarele:

 • Dacă se găsesc momele într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, se protejează mâinile cu mănuși de unică folosință și cu ajutorul unei pungi de plastic se iau momele și se plasează într-o zonă împădurită.
 • Dacă se găsesc momele al cărei înveliș este desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuși se pun momelele într-o pungă de plastic și se anunță medicul veterinar din cea mai apropiată localitate pentru a gestiona în continuare.
 • Recomandăm, solicitarea medicului veterinar, pentru a vă informa sau pentru a se acționa corect în cazul unor neclarități sau situații deosebite.

În fondurile de vânătoare în care s-a efectuat imunizarea vulpilor, după minimum 45 de zile de la distribuirea momelelor cu vacin antirabic, se vor efectua vânători de control, acțiune organizată de Direcția Silvică Sibiu, A.J.P.V.S. Sibiu și responsabilii fondurilor de vânătoare private în conformitate cu prevederile H. G. nr. 55 din 16 ianuarie 2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările și completările ulterioare și a cotelor, aprobate anual de autoritatea competentă, privind recolta pentru speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră și muflon, și de păsări admise la vânătoare.

Vulpile împușcate vor fi transportate la laboratorul de diagnostic din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu, unde vor fi examinate pentru diagnosticul Rabiei, urmând ca, probele cu rezultate negative să fie transmise la I.D.S.A, București, unde se vor efectua examenele de specialitate pentru evaluarea eficienței vaccinări antirabice la vulpi (prezența Markerului existent în vaccin) în probele recoltate.

Personalul care manipulează probele recoltate, va purta echipament individual de protecție la care se adaugă mască de unică folosință, ochelari de protecție, mănuși chirurgicale, etc.

Transportul probelor se efectuează în containere, etichetate cu mențiunea ‘PROBE BIOLOGICE CU RISC MARE DE CONTAMINARE — ATENȚIE RABIE’.

Probele vor fi însoțite de o notă de Însoțire, pe care trebuie menționat:

 • fondul de vânătoare;
 • data recoltării.
 • data vaccinării;
 • vaccinul utilizat;

Prin acțiuni de vaccinare anuală, sau de necesitate, a animalelor sălbatice (vaccinare aieriană și manuală a vulpilor efectuată în anii 2009, 2011, 2012 și 2013 și 2014, precum și ca rezultat a acțiuniilor întreprinse de personalul sanitar veterinar, personalul de specialitate din cadrul Direcției Silvice, din cadrul A.J.V.P.S și a proprietarilor de carnasiere, prin supravegherea clinică a animalelor receptive, prin limitarea circulației necontrolate a animalelor, incidența cazurilor, de Rabie, în județul Sibiu a avut o scădere semnificativă, respectiv de la 78 de vulpi diagnosticate în anul 2008 la 16 vulpi în 2012, la 6 vulpi în anul 2013 și la 2 vulpi în anul 2014.

 

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. AcceptCiteste mai mult