Scheme de plată şi măsuri de sprijin derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

CUPRINS

1. SCHEME DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ, MĂSURI COMPENSATORII PENTRU ZONELE DEFAVORIZATE ŞI MĂSURI DE AGROMEDIU.. 3

2. CAMPANIA SAPS 2012. 7

3. SCHEME DE PLATĂ ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC, AJUTOARE SPECIFICE COMUNITARE ŞI MĂSURI DE PIAŢĂ.. 12

 

3.1 Ajutoare de stat  finanţate din bugetul de stat 12

3.1.1 Subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură: OUG nr. 14/2010; H.G nr. 408/2010  12

3.1.2 Plata primelor de asigurare în agricultură: OUG nr. 14/2010; H.G nr. 756/2010  13

3.1.3 Plata ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor: OUG nr. 14/2010; H.G nr. 839/2010. 13

3.1.4 Plata ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor: OUG nr. 14/2010; H.G nr. 838/2010. 14

3.2 Scheme de ajutoare specifice comunitare finanţate din FEGA: Reg. (CE) nr. 73/2009, art. 68, lit. b  15

3.2.1 Ajutor specific comunitar acordat producătorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate: Reg. (CE) nr. 73/2009, art. 68, lit. b, H.G. nr. 755/2011. 15

3.2.2 Ajutor specific comunitar acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică: Reg. (CE) nr. 73/2009, art.68, alin. (1), lit. (a) (ii), H.G. nr. 759/2011  15

3.3 Plăţi naţionale directe complementare sectorul zootehnic (CNDP) 16

3.3.1 Prima pe cap de animal la specia ovină/caprină: OUG nr. 125/2007; OMADR nr. 98/2010, OMADR nr. 108/2011. 16

3.3.2 Prima pe exploataţie la specia bovină: OUG nr. 125/2007; OMADR nr. 215/2010, OMADR nr. 165/2011. 17

3.4 Măsuri de piaţă şi intervenţie, finanţate din fonduri UE şi naţionale. 17

3.4.1 Programul de furnizare de produse alimentare către persoanele defavorizate din România  17

3.4.2 Programul apicol 2011-2013. 18

3.4.3 Programul comunitar pentru furnizarea laptelui în şcoli 18

3.4.4 Programul comunitar de distribuire a fructelor în şcoli 18

3.4.5 Programul comunitar pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de mere în şcoli 19

3.5.Gestionarea cererilor de modificare în sistemul cotelor de lapte. 19

4. INSPECŢII ŞI CONTROALE LA FAŢA LOCULUI EFECTUATE ÎN ANUL 2012. 21

5. RECUPERARE DEBITE.. 22


 

1. SCHEME DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ, MĂSURI COMPENSATORII PENTRU ZONELE DEFAVORIZATE ŞI MĂSURI DE AGROMEDIU

 

Schemele de plată de gestionate de către APIA Maramureş sunt: schema de plată unică pe suprafaţă, plăţi naţionale directe complementare, schema de plată compensatorie pentru zona montană defavorizată, schema de plată compensatorie pentru zona defavorizată de condiţii specifice şi plăţi de agromediu.

Evoluţia cuantumurilor pentru aceste scheme de plată în campaniile anterioare:

a. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

–        2007 – 50,55 €/ha

–        2008 – 60,75 €/ha

–        2009 – 71,12 €/ha

–        2010 – 80,36 €/ha

–        2011 – 100,65 €/ha

b. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC);

cuantumul sprijinului financiar:

–        2007 – 47,00 €/ha

–        2008 – 46,71 €/ha

–        2009 – 44,64 €/ha

–        2010 – 50,64 €/ha

–        2011 – 32,42 €/ha

c. Scheme de plată separată pentru zahăr;

cuantumul sprijinului financiar:

–        2007 – 77,20 €/ha

–        2008 – 111,24 €/ha

–        2009 – 165,89 €/ha

–        2010 – 204,80 €/ha

–        2011 – 237,00 €/ha

d. Scheme de plată compensatorie pentru zona montană defavorizată (ZMD) şi pentru defavorizată de condiţii specifice (ZDS).

cuantumul sprijinului financiar:

–        2007 – 50,00 €/ha

–        2008 – 50,00 €/ha – ZMD; 60€/ha – ZDS

–        2009 – 50,00 €/ha – ZMD; 60€/ha – ZDS

–        2010 – 107,00 €/ha – ZMD; 80€/ha – ZDS

–        2011 – 107,00 €/ha – ZMD (zona montană defavorizată)

                    80,00 €/ha – ZDS (zona defavorizată de condiţii specifice)

e. Plăţi de agromediu (se acordă începând cu Campania 2008):

–        P1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 124 €/ha

–        P2 – Practici agricole tradiţionale – 58 €/ha

–        P3 – Pajişti importante pentru păsări – 101 €/ha

–        P4 – Culturi verzi –130 €/ha.

–        P5 – Agricultura ecologică:

–        Varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 162 Euro

–        Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) – 335 Euro

–        Varianta 5.3 Livezi – 393 Euro

–        Varianta 5.4 Vii – 393 Euro

–        Varianta 5.5 Plante medicinale şi aromatice – 270 Euro

Începând cu data de 01.12.2011 a început etapa de autorizare la plată – plata regulară pentru Campania SAPS 2011. Până la data de 30.08.2012, au fost autorizate la plata integrală SAPS şi PNDC toate cele 36.557 dosare.

Suma autorizată pentru SAPS fiind de 14.796.262 Euro, respectiv, 64.474.711 Lei. Pentru PNDC suma autorizată a fost de 1.028.927 Euro, respectiv 4.483.549 Lei.

Din totalul de 36.557 fermieri care au solicitat plată directă unică pe suprafaţă în campania 2011, un număr de 26.780 fermieri au solicitat şi măsuri delegate din Axa 2, astfel:

a)    un număr de 22.031 fermieri au solicitat sprijin pentru măsura 211 (sprijin compensatoriu pentru zona montană defavorizată);

b)    un număr de 1.180 fermieri au solicitat sprijin pentru măsura 212 (sprijin compensatoriu pentru zona defavorizată de condiţii specifice);

c)    iar un număr de 22.687 fermieri au solicitat sprijin pentru măsura 214 (plăţi de agromediu), după cum urmează:

–       P1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 22.670 fermieri

–       P2 – Practici agricole tradiţionale – 17.128 fermieri

–       P3 – Pajişti importante pentru păsări – 13 fermieri

–       P4 – Culturi verzi – 4 fermieri.

Până la data de 30.08.2012 au fost autorizaţi la plată toţi cei 26.780 fermierii care au solicitat şi măsuri delegate din Axa 2.

Suma totală autorizată fiind de 24.761.019 Euro, respectiv 105.531.463 Lei după cum urmează:

–          Măsura 211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată – ZMD – 9.442.343 Euro, respectiv 40.243.266 Lei;

–          Măsura 212 – Sprijin pentru zona defavorizată de condiţii naturale specifice – ZDS – 510.182 Euro, respectiv 2.174.397 Lei;

–          Măsura 214 – Plăţi de agromediu – 14.808.494 Euro, respectiv 63.113.800 Lei, după cum urmează:

  • Pachetul 1 – „Pajişti cu înaltă valoare naturală” – 10.624.543 Euro, respectiv 45.281.389 Lei;
  • Pachetul 2 – „Practici agricole tradiţionale” – 4.111.389 Euro, respectiv 17.539.787 Lei;
  • Pachetul 3 – „Pajişti importante pentru păsări” – 63.009 Euro, respectiv 268.542 Lei;
  • Pachetul 4 – „Culturi verzi” – 5.554 Euro, respectiv 23.669 Lei

Autorizarea pentru plata regulară, plata PNDC, zona defavorizată şi plăţile de agromediu s-a efectuat în perioada 01.12.2011-30.06.2012.

Suma totală autorizată la plată pentru Campania 2011 de către Centrul Judeţean APIA Maramureş, până la data de 30.08.2012, se ridică la 40.586.208 Euro, respectiv 174.489.723 Lei.

 

Anexa nr. 1

Situaţia autorizărilor la plată efectuate de către APIA Maramureş

pentru Campania SAPS 2011

la data de 30.08.2012

Centrul local

SAPS

(Plata unică pe suprafaţă)

PNDC

(Plăţi Naţionale Directe Complementare)

Plăţi din Axa II
(Agromediu, ZMD, ZDS)

Total autorizat

pentru Campania 2011

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Centrul judetean Maramures

2.892.322

12.603.293

102.987

448.765

4.966.287

21.166.316

7.961.596

34.218.374

Baia Mare

1.123.947

4.897.599

169.748

739.675

736.724

3.139.919

2.030.419

8.777.193

Ocna Sugatag

1.380.936

6.017.429

49.007

213.550

3.673.925

15.658.267

5.103.868

21.889.246

Sighetu Marmatiei

2.058.115

8.968.237

69.539

303.015

4.145.734

17.669.119

6.273.388

26.940.731

Somcuta Mare

1.466.806

6.391.605

221.489

965.137

922.575

3.932.017

2.610.870

11.288.759

Targu Lapus

2.424.266

10.563.737

102.207

445.366

4.003.628

17.063.461

6.530.100

28.072.565

Ulmeni

1.356.183

5.909.568

272.090

1.185.634

19.783

84.314

1.648.056

7.179.516

Viseu de Sus

2.093.687

9.123.243

41.860

182.407

6.292.363

26.818.049

8.427.910

36.123.699

Total autorizat

14.796.262

64.474.711

1.028.927

4.483.549

24.761.019

105.531.463

40.586.208

174.489.723

 


2. CAMPANIA SAPS 2012

 

În campania 2012, completarea şi depunerea cererii s-a realizat electronic.

Fermierii au avut la dispoziţie cererea în format electronic, pe care au putut să o completeze sau să o modifice în funcţie de suprafeţele şi culturile pe care le utilizează în anul 2012.

Fermierii au dispus de un sistem securizat de vizualizare şi identificare a parcelelor agricole, au deţinut o parolă personală pe care au primit-o de la APIA odată cu invitaţia pentru depunerea cererii.

Cu ajutorul aplicaţiei IPA OnLine fermierii au avut posibilitatea de a-şi vizualiza hărţile, au putut măsura orice suprafaţă de pe hartă şi dacă totuşi nu au fost lămuriţi, s-au deplasat pe teren să îşi ia punctele de reper şi s-au întors la aplicaţie.

Campania de preluare a cererilor SAPS pentru anul 2012 s-a desfăşurat în perioada 01.03.2012-11.06.2012. Au fost preluate un număr de 40.330 cereri cu o suprafaţă de 167.515 ha. Toate cererile au fost preluate cu ajutorul aplicaţiei IPA OnLine.

În judeţul Maramureş 44 UAT-uri beneficiază de un sprijin compensatoriu pentru zona montană defavorizată – ZMD (măsura 211) care a crescut în anul 2011 la 107 Euro/ha faţă de 50 euro/ha cat a fost în anul 2007, până la suprafaţa de 50 ha/solicitant, după care suma se modulează: Baia Mare, Baia Sprie, Bârsana, Băiuţ, Bistra, Bogdan Vodă, Borşa, Botiza, Budeşti, Cavnic, Cerneşti, Coroieni, Cupşeni, Deseşti, Dragomireşti, Giuleşti, Groşii Ţibleşului, Ieud, Lăpuş, Leordina, Moisei, Ocna Şugatag, Onceşti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Remeţi, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcel, Săliştea de Sus, Săpânţa, Strâmtura, Suciu de Sus, Şieu, Şişeşti, Tăuţii Măgherăuş, Valea Chioarului, Vima Mică, Vişeu de Jos, Vişeu de Sus.

Un număr de 3 UAT-uri din judeţul Maramureş sunt incluse în zona defavorizată de condiţii specifice – ZDS (măsura 212): Sarasău, Sighetu Marmaţiei, Vadu Izei. Cuantumul sprijinului este de 80 Euro/ha.

Un număr de 56 de UAT-uri sunt incluse în cadrul Pachetului 1 “Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală” şi Pachetului 2 “Practici agricole tradiţionale”: Baia Sprie, Bârsana, Băiuţ, Bistra, Bocicoiu Mare, Boiu Mare, Bogdan Vodă, Borşa, Botiza, Budeşti, Câmpulung la Tisa, Cavnic, Călineşti, Cerneşti, Coaş, Copalnic-Mănăştur, Coroieni, Cupşeni, Deseşti, Dragomireşti, Dumbrăviţa, Giuleşti, Groşi, Groşii Ţibleşului, Ieud, Lăpuş, Leordina, Moisei, Ocna Şugatag, Onceşti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Remetea Chioarului, Remeţi, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Sarasău, Săcel, Săliştea de Sus, Săpânţa, Sighetu Marmaţiei, Strâmtura, Suciu de Sus, Şieu, Şişeşti, Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Vişeu de Jos, Vişeu de Sus.

Pentru fermierii care solicită pachetul 1 “Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală”, suma alocată ca plată compensatorie este de 124 Euro la hectar, iar pentru fermierii care solicită şi pachetul 2 “Practici agricole tradiţionale”, suma alocată este de 124+58=182 Euro la hectar.

Alte două UAT-uri sunt eligibile în cadrul Pachetului pilot 3 Pajişti Importante Pentru Păsări – Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus: Mireşu Mare şi Ulmeni.

Fermierii din aceste două UAT-uri care solicită pachetul 3.2 beneficiază în plus de un sprijin de 101 Euro la hectar.

Pentru Campania 2012, perioada de depunere a cererilor de plată unice pe suprafaţă, fără penalizări a fost cuprinsă între 1 martie şi 15 mai 2012 inclusiv. După data de 15 mai 2012 şi până în 11 iunie 2012 inclusiv s-au perceput penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare. Începând cu data de 12 iunie, cererea de sprijin nu este  admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.


Grafic nr. 1

Repartiţia suprafeţelor solicitate la plată pe categorii de folosinţă în Campania 2012

 

                                                                                                                 

                                                                                                                  Anexa nr. 2
Situaţia cererilor depuse în Campania SAPS 2012 pe tipuri de solicitări

Nr. crt.

Centrul local/judeţean

SAPS

PNDC

Fermieri care au solicitat măsuri din Axa 2

Măsurile solicitate din Axa 2

ZMD

ZDS

P1

P2

P3.2

P4

P5.1

P5.2

1

Centrul judeţean Maramureş

205

50

1574

135

10

130

125

6

2

1

1

2

Baia Mare

4.014

2.938

2.179

1.927

9

697

323

1

3

Ocna Şugatag

5.318

2.497

5.303

4.767

16

4.255

4.246

4

Sighetu Marmaţiei

6.341

3.065

6.052

4.917

1.200

3.102

3.068

5

Şomcuta Mare

4.496

4.012

1.537

533

2.002

1.235

10

3

1

6

Târgu Lăpuş

6.998

4.384

6.027

4.473

1

4.853

990

2

3

7

Ulmeni

4.194

4.063

16

6

4

2

8

8

Vişeu de Sus

8.764

2.514

8.753

8.748

9

8.532

8.518

 

Total

40.330

23.523

30.021

25.506

1.245

23.575

18.507

25

7

5

1

 

În perioada aprilie-august au fost actualizate peste 800 blocuri fizice.

APIA Centrul judeţean Maramureş a desfăşurat Campania de informare a fermierilor în scopul diseminării de informaţii privind fondurile europene după cum urmează:

08.02.2012 – Târgu Lăpuş, Casa de Cultură din localitate, ora 12.00;

09.02.2012 – Şomcuta Mare, Casa de Cultură din localitate, ora 12.00;

14.02.2012 – Sighetu Marmaţiei, Casa de Cultură din localitate, ora 12.00;

15.02.2012 – Ulmeni, Casa de Cultură din localitate, ora 12.00;

21.02.2012 – Ocna Şugatag, Căminul Cultural din localitate, ora 12.00;

22.02.2012 – Vişeu de Sus, Casa de Cultură din localitate, ora 12.00.

Având în vedere acţiunea privind identificarea parcelelor agricole ale fermierilor din blocuri fizice care se realizează de către Centrul Judeţean APIA Maramureş în colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş la data de 15.03.2012 s-a desfăşurat în comuna Mireşu Mare în premieră o acţiune pilot de amplasare într-un anumit bloc fizic. Acţiunea s-a desfăşurat în felul următor:

Au fost înştiinţaţi fermierii (agricultorii), care deţin teren în zona din care face parte blocul fizic, să se prezinte la faţa locului în data de 15.03.2012, la ora 10.00;

Fermierii s-au prezentat la data şi ora stabilită;

Au fost prezenţi 22 fermieri care utilizează suprafeţe de teren în blocul fizic ales în vederea amplasării parcelelor;

Fiecare fermier s-a aşezat în dreptul parcelei pe care o deţine şi o utilizează;

A început acţiunea de amplasare a parcelelor fermierilor dintr-o parte a blocului fizic.

Parcelele au fost schiţate pe harta blocului fizic şi în acelaşi timp s-a completat tabelul index de pe verso-ul hărţii.

În luna aprilie au fost efectuate o serie de acţiuni de instruire a personalului din primării privind identificarea parcelelor în cadrul blocurilor fizice.

Aceste instruiri au avut loc în:

Dragomireşti – 03.04.2012,

Leordina – 03.04.2012,

Vadu Izei – 04.04.2012,

Groşi – 05.04.2012,

Târgu Lăpuş – 05.04.2012,

Ariniş – 06.04.2012.

În perioada aprilie-iunie 2012 au avut loc în localităţile: Botiza, Ocna Şugatag, Rozavlea şi Şieu acţiuni privind identificarea parcelelor agricole pentru fermierii noi din localităţile Botiza, Rozavlea, Şieu şi Sat Şugatag care în anii anteriori au făcut parte din forme simple de asociere.

În luna mai 2012 au avut loc acţiuni pentru verificarea digitizării parcelelor în cadrul blocurilor fizice în următoarele UAT-uri: Budeşti, Călineşti, Deseşti, Ocna Şugatag, Poienile Izei, Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş.


3. SCHEME DE PLATĂ ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC, AJUTOARE SPECIFICE COMUNITARE ŞI MĂSURI DE PIAŢĂ

 

 

Serviciul Autorizare CNDP şi Ajutoare specifice comunitare, Măsuri de Piaţă, implementează şi derulează 14 scheme de sprijin financiar, gestionează cererile de modificare în Sistemul de administrare a cotelor de lapte si Renta viagera agricola.

Ajutoare de stat – 4 scheme de sprijin finanţate din bugetul naţional;

Ajutoare Specifice Comunitare – 2 scheme de sprijin-finanţate integral din FEGA;

Plăţi Naţionale Directe Complementare PNDC – în sector zootehnic – 2 scheme de sprijin-finanţate din bugetul naţional;

Măsurile de Piaţă şi Intervenţie – 5 scheme de sprijin – finanţate din FEGA şi din BN;

Măsuri PNDR – Măsura 2.1.5 – Plăţi privind bunăstarea animalelor-porcine-finanţat din FEADR

 

3.1 Ajutoare de stat  finanţate din bugetul de stat

3.1.1 Subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură: OUG nr. 14/2010; H.G nr. 408/2010

Beneficiarii ajutorului de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, care desfăşoară activităţi în domeniul agricol şi/sau îmbunătăţiri funciare.

– Număr cereri depuse pentru acord prealabil (2012) – 157

– Motorina anuală determinată (2012) – 1.011.797 litri

– Număr cereri de plată trimestrială depuse – trim. 1 + trim. 2 2012 – 221

– Motorină determinată conform facturilor depuse -2 65.283 litri

– Valoarea diferenţei de acciză aprobata –336.473 lei

– Suma autorizată şi plătită – 336.473 lei

Cererile de acord prealabil se depun în cursul lunii decembrie pentru anul următor.

Cererile de plată împreună cu facturile fiscale pentru rambursarea diferenţei de acciză se depun trimestrial până la sfârşitul lunii următoare trimestrului expirat.

 

3.1.2 Plata primelor de asigurare în agricultură: OUG nr. 14/2010; H.G nr. 756/2010

Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004.

– Număr cereri depuse: 3

– Valoarea autorizată şi plătită (50% din valoarea poliţei): 9.080 lei

Cererile se depun la centrul judeţean, astfel:

– pentru sectorul zootehnic, până la 31 ianuarie inclusiv pentru poliţele de asigurare încheiate in al doilea semestru al anului precedent, respectiv 31 iulie inclusiv pentru poliţele de asigurare încheiate în primul semestru al anului în curs.

– pentru sectorul vegetal, până la 31 mai inclusiv pentru poliţele de asigurare încheiate pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului precedent, respectiv 31 octombrie inclusiv pentru poliţele de asigurare încheiate pentru culturile agricole înfiinţate în primăvara anului în curs şi plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, de hamei şi de vii.

 

3.1.3 Plata ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor: OUG nr. 14/2010; H.G nr. 839/2010

Beneficiarii ajutorului de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, care deţin, cresc ori exploatează porcine şi care asigură depăşirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a porcinelor.

– Număr cereri iniţiale anuale 2011-2012: 11

– Suma totală determinată: 25.776.993 lei

– Număr cereri de solicitare sprijin/perioada 1 , 2 şi 3 : 25

– Număr capete livrate/perioada 1,2 şi 3 : 56.579

– Valoare sprijin financiar aprobat/perioada 1, 2 şi 3: 7.940.684 lei

Cererile se depun la centrul judeţean la perioade de trei luni, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de 3 luni.

 

3.1.4 Plata ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor: OUG nr. 14/2010; H.G nr. 838/2010

Beneficiarii ajutorului de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, care deţin, cresc sau exploatează păsări şi care asigură depăşirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a păsărilor.

– Număr cereri iniţiale anuale 2011-2012: 14

– Suma totala determinată: 8.780.767 lei

– Număr cereri de solicitare sprijin/perioada 1,2 si 3: 26

– Numar capete livrate/perioada 1, 2 si 3: – 908.317 pui carne

                                                              –   96.346 gaini ouatoare

– Valoare sprijin financiar aprobat/perioada 1 si 2: 4.489.858 lei

 Cererile se depun la centrul judeţean la perioade de trei luni, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de 3 luni.

 

 3.2 Scheme de ajutoare specifice comunitare finanţate din FEGA: Reg. (CE) nr. 73/2009, art. 68, lit. b

 

3.2.1 Ajutor specific comunitar acordat producătorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate: Reg. (CE) nr. 73/2009, art. 68, lit. b, H.G. nr. 755/2011

Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008, şi/sau persoane juridice, crescători de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau taurine din rase de carne si/sau din metisii acestora,cu exploatatii cu cod de la A.N.S.V.S.A localizate in zonele defavorizate din Romania, înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe.

– Număr cereri depuse pentru anul 2012(estimativ): 6.000 (termen depunere 21.09.2012!)

– Număr total animale solicitate pentru anul 2012(estimativ): 17.000 din care:

                           – numar vaci de lapte(VL): 16.295

                            – numar bivolite de lapte(FB) :700

                            -numar taurine de carne(TC): 5

– Numar cereri autorizate la plata pentru anul 2011: 5735

– Numar vaci de lapte determinate(eligibile) : 16.183 capete

– Valoarea aprobată la plată:1.336.432,07€/ 5.823.485 lei

– Suma autorizată şi plătită  -5.823.485 lei

Cererile se depun la centrele locale/centrul judeţean până la data de 20 septembrie a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific.

 

3.2.2 Ajutor specific comunitar acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică: Reg. (CE) nr. 73/2009, art.68, alin. (1), lit. (a) (ii), H.G. nr. 759/2011

Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008, şi/sau persoane juridice, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică, se află în perioada de conversie, care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul UE, aprobat de MADR şi se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani.

       – Număr cereri depuse pentru anul 2012: 0 (termen final 15.10.2012)

       -Valoarea ajutorului specific solicitat pentru anul 2011: 97.850 € /418.015 lei

       – Numar cereri autorizate la plata pentru anul 2011:58

       -Valoarea ajutorului specific aprobat pentru anul 2011: 21.457 €/ 93.500 lei

       – Suma autorizată şi plătită – 93.500 lei

Pentru anul 2012 perioada de depunere a cererilor este 1 septembrie – 17 octombrie 2011.

 

3.3 Plăţi naţionale directe complementare sectorul zootehnic (CNDP)

 

3.3.1 Prima pe cap de animal la specia ovină/caprină: OUG nr. 125/2007; OMADR nr. 98/2010, OMADR nr. 108/2011

Prima pe cap de animal, se acordă o singură dată pe an, pentru un efectiv de minimum 50/25 femele ovină/caprină înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor la data depunerii cererii, cu vârsta minimă de 1 an la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei.

– Număr cereri depuse 2012 – 1.331

– Număr capete solicitate 2012 – 162.992

– Numar cereri validate: 1301

– Numar capete eligibile: 160.111

Cererile de solicitare a primei s-au depus la centrul judeţean/centre locale în perioada 9 aprilie – 18 mai 2012.

Controlul la fata locului s-a efectut in perioada 21 mai – 20 august 2012.

Cuantumului primei pe cap de animal se stabileste prin Hotarare de Guvern dupa stabilirea numarului de capete eligibile(1 octombrie 2012).

 

3.3.2 Prima pe exploataţie la specia bovină: OUG nr. 125/2007; OMADR nr. 215/2010, OMADR nr. 165/2011

– Număr cereri depuse pentru anul 2012 – 15.757

– Număr capete solicitate pentru anul 2012 – 70.729

– Numar cereri validate: 15.517

– Numar capete eligibile: 69.593

Cererile de solicitare a primei pe exploataţia de bovine s-au depus la centrul judeţean/centre locale în perioada 15 mai – 30 iunie 2012.

Cuantumul primei pe exploatatie se stabileste prin Hotarare de Guvern dupa stabilirea numarului de capete eligibile(1 octombrie 2012).

 

3.4 Măsuri de piaţă şi intervenţie, finanţate din fonduri UE şi naţionale

3.4.1 Programul de furnizare de produse alimentare către persoanele defavorizate din România

 Programul este finanţat integral din fonduri UE şi se acordă făină grâu – 16 kg,  paste făinoase – 1,3 kg, biscuiţi – 0,6 kg, orez – 7,5 kg ,zahar-4 kg,ulei-7 litri ,rosii in bulion-1,5 kg ,bulion-1,6 kg,fasole alba boabe-1,5 kg,mazare verde-2,0 kg din stocurile de intervenţie UE.

– Număr persoane din categoriile cele mai defavorizate: 54.406

– Cantitatea totală de produse alimentare: 2.364 tone

– Valoarea totală a produselor care se distribuie: 6.541.543 lei

3.4.2 Programul apicol 2011-2013

 Programul este finanţat 50% din fondul FEGA + 50% cofinanţare natională. Sprijinul financiar se acordă formelor asociative legal constituite pentru medicamente de combatere a varoozei, achiziţionare de mătci autohtone, efectuarea analizelor fizico-chimice ale mierii şi achiziţionare de stupi pentru înlocuirea celor uzaţi.

Pentru anul 2012 cererile s-au depun la Centrul judetean APIA Maramures pana la data de 01.08.2012.

 -Număr cereri depuse – 4

-Număr cereri aprobate – 4

-Suma solicitată – 1.767.515 lei

-Suma aprobată – 1.663.101 lei

 

3.4.3 Programul comunitar pentru furnizarea laptelui în şcoli

Prin acest program se acordă pentru copii înscrişi la grădiniţe şi şcolile primare I-VIII – finanţat integral din fonduri UE pentru cantitatea maximă de 250 ml/elev/zi lapte crud sau echivalent produse lactate.

Sprijinul financiar se solicită semestrial de către primăriile/consiliile locale care coordonează activitatea instituţiilor şcolare beneficiare.

– Număr cereri de plată depuse pentru sem.I/an scolar 2011-2012 – 66

– Număr cereri autorizate la plată – 66

– Valoarea sumei autorizate la plată – 305.000€ / 487.451 lei

– Valoarea sumei plătite- 487.451 lei

 

3.4.4 Programul comunitar de distribuire a fructelor în şcoli

Prin acest program se acordă câte un măr fiecărui şcolar cu vârsta între 6 şi 14 ani, în valoare de 0,315 lei/elev/zi. Programul se derulează prin consiliile locale sau primării ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ. Pentru anul şcolar 2011-2012 distribuirea merelor se face începând cu data de 31 octombrie 2011.

– Număr cereri de plată depuse pentru sem.I/an scolar 2011-2012 – 64

– Număr cereri autorizate la plată – 42

– Valoarea sumei autorizate la plată – 185.105 € /316.370 lei

 

3.4.5 Programul comunitar pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de mere în şcoli

Prin acest program se acordă sprijin financiar în vederea implementării măsurilor adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2010-2011 pentru organizarea de vizite la ferme pomicole/expoziţii/târguri, organizarea de concursuri tematice cu premii, realizarea de broşuri sau de materiale didactice.

Cererile se depun pană la data de 30.09.2012.

 

3.5.Gestionarea cererilor de modificare în sistemul cotelor de lapte

 – Număr total cereri de modificări depuse in perioada 01.01.2012-30.06.2012 aferente anului de cotă 2011/2012 (transfer temporar,transfer permanent, moştenire, cedare drepturi si obligatii, conversie, schimbare cumparator, modificări date de identificare, înscriere producător nou) – 1230.

– Numar cereri de alocare/suplimentare cota din rezerva nationala: 243

– Număr declaraţii anuale deţinători cotă vânzări directe – 12.484.

 

3.6 Renta viageră agricolă,Legea nr.247/2005

Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice cu varsta de peste 62 de ani si care detin in proprietate pana la 10 ha teren care au arendat si/sau instrăinat suprafetele agricole situate in extravilan si s-au inscris in programul de renta viagera agricola pana la data de 31.12.2009.

Se acorda 50 euro/ha pentru suprafete agricole in extravilan arendate si 100 de euro pentru suprafete agricole in extravilan instrainate.

– Număr carnete de rentier vizate pentru anul 2011: 274

– Suma autorizată la plată: 59.387 €/ 251.678 lei

 

3.6 Măsuri din Pogramul Naţional de Dezvoltare Rurală(P.N.D.R.)

3.6.1 Măsura 2.1.5- Plăţi privind bunăstarea animalelor-porcine,O.M.A.D.R nr.149/2012

Beneficiarii pentru plăţile privind bunăstarea animalelor –porcine sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploatatiile comerciale de tipA specifice sectorului de crestere a porcinelor,care isi asuma voluntar angajamentele in favoarea bunastarii animalelor pe o perioada de minim 5 ani ,de la data de 16 iulie 2012,in conformitate cu art.40 din Reg.(CE) nr.1698/2005,care sunt inregistrati in Registrul National al Exploatatiilor si detine un cod de exploatatie ANSVSA,detine autorizatie sanitara veterinara/inregistrare sanitara veterinara pentru intreaga exploatatie

-numar cereri depuse: 14

-Suma totala estimata (euro): 5.535.090 €

 


4. INSPECŢII ŞI CONTROALE LA FAŢA LOCULUI EFECTUATE ÎN ANUL 2012

 

Compartimentul Inspecţii, Cotă de Lapte şi Supracontrol a efectuat pe parcursul anului 2012 un număr de 1.858 de inspecţii sau controale la faţa locului.

Anexa nr. 3

Inspecţii şi controale la faţa locului efectuate în anul 2012

Nr. crt.

Schema de plata/Forma de sprijin

Nr. inspecţii efectuate

1

Inspecţii în cadrul programului lapte în şcoli (la primării şi şcoli)

108

2

Control la faţa locului – exploataţii vaca de lapte din zonele defavorizate – Campania 2011

1128

3

Inspecţii în cadrul programului PEAD 2011 – Ajutoare alimentare acordate persoanelor cele mai defavorizate (la depozit şi primării)

54

4

Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli

131

8

Control la faţa locului la ferme în conversie la agricultura ecologică

10

10

Inspecţii privind ajutorul de stat la bunăstarea păsărilor

1

11

Control la faţa locului PNDC – ovine/caprine

37

 13

Control cota de lapte ,an cota 2011/2012

          389

 14

Inspectii programul national apicol P.N.A

            48

 

Total inspecţii efectuate în anul 2012

1.906

 


5. RECUPERARE DEBITE

Centrul Judeţean APIA Maramureş a stabilit debite (plăţi necuvenite), până la data de 30.08.2012, la un număr de 3567 fermieri.

Suma stabilită ca debit (creanţă pentru stat) este de 3.940.662 Lei, reprezentând 1.013.254 Euro. Din această sumă s-a recuperat 2.760.231 Lei, reprezentând 711.671 Euro, a mai rămas de recuperat 1.180.431 Lei, reprezentând 301.583 Euro.

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

Ioan-Florin URS

Citește și

Comentariile sunt închise