Ministrul agriculturii a stabilit sancțiuni pentru măsurile 211 și 214

danielconstantin28În 3 aprilie a fost emis Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 174 din, privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 – „Sprijin pentru zona montană defavorizată“, 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană“ şi 214 – „Plăţi de agromediu“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013, împreună cu anexele acestuia.

Potrivit documentului niciun fermier nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă suferă din cauza unui accident sau a unei catastrofe naturale.

De asemenea, ordinul ministrului prevede că valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermierului. Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.

Același document  se referă la 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;

B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D.sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F. sancţiuni multianuale.

Normele de ecocondiţionalitate, ce cuprind cerinţele legale în materie de gestionare -SMR- şi bunele condiţii agricole şi de mediu –GAEC, trebuie respectate de către toţi fermierii care accesează schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS, plăţile naţionale directe complementare – PNDC pentru culturile amplasate în teren arabil, in pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană).

Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de suprafaţa determinată a fermei, în urma tuturor controalelor.

În cazul în care normele de eco-condiţionalitate nu sunt respectate în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni sau a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate ori care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă sau exclusă.

 

Citește și

Comentariile sunt închise