Guvernul a aprobat actul care reglementează finanțarea diferenței de curs valutar pentru beneficiarii unor proiecte PNDR

guvernnn

În cadrul şedinţei de Guvern din data de 30 aprilie 2013 s-a aprobat Ordonanţa de Urgenţă pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat (…).
Prin acest act normativ este reglementată finanţarea diferenţei nefavorabilă de curs valutar aferentă plăţilor efectuate de către beneficiarii proiectelor depuse pe măsurile 121, 123,312,313 din PNDR către furnizori pentru achiziţiile de utilaje şi/sau echipamente contractate în euro, în limita de până la 15% din valoarea iniţială a contractului în lei.

Citește și

Comentariile sunt închise