ADMITERE 2017, LA USAMV BUCURESTI

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) organizează în perioada 10-25 iulie sesiunea de admitere pentru programele de licență și în perioada 17-25 iulie pentru programele de master.

USAMV București scoate la concurs pentru anul universitar 2017-2018, 3900 de locuri pentru licență și 1555 locuri pentru master, atât la programele cu frecvență, cât și pentru cele cu frecvență redusă/la distanță. Absolvenții de liceu pot opta pentru una dintre cele 23 de specializări la nivel de licență (cu predare în limba română, engleză și franceză) și 25 de specializări de master, oferite în cadrul celor șapte facultăți:

— Facultatea de Agricultură;

— Facultatea de Horticultură;

— Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere;

— Facultatea de Medicină Veterinară;

— Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului;

— Facultatea de Biotehnologii;

— Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență se face prin concurs, pe baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat și a probei de concurs Interviu, după cum urmează:

1. Interviu (Admis/Respins)

2. 70% medie examen bacalaureat (bac.)

3. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac.

Pentru programul de studii Medicină veterinară — limba română se va susține examen scris, iar pentru programele Medicină veterinară — limba engleză și Medicină veterinară — limba franceză admiterea se va face în baza mediei de la examenul de bacalureat și a eseului motivațional.

Începând cu acest an, USAMV București vine în sprijinul candidaților care au reședința la mai mult de 50 km de București, oferind cazare gratuită în Campusul Agronomie Herăstrău în perioada desfășurării concursului de admitere.

De ce student la USAMV din București?

  •  universitate acreditată cu calificativul ‘Grad de încredere ridicat’ de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS);
  •  mediu academic modern, efervescent, intercultural;
  •  domenii de actualitate, formatoare de cariere, importante în societate;
  •  studii de licență, masterat și doctorat pentru formare profesională conforme cu exigențele pieței muncii la nivel european;
  •  condiții excepționale de cazare și petrecere a timpului liber în două campusuri: ‘Agronomie Herăstrău’ și ‘Medicină Veterinară — Cotroceni’;
  •  oportunități de afirmare în competiții sportive și evenimente culturale de tradiție dedicate exclusiv studenților agronomi din toată țara.

A fi student la USAMV București înseamnă să fii student european, într-o Universitate în care tradiția și modernitatea se întrepătrund cu succes, oferind societății profesioniști de viitor.

Citește și

Cmentariile sunt închise